Praktijkassistentes: pijn en bloedverlies 1e helft & kinderziektes

Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
Op uw locatie
Kosten
Op offertebasis

Als praktijkassistente heeft u er regelmatig mee te maken. U krijgt paniekerige telefoontjes van zwangere vrouwen die pril in de zwangerschap in aanraking zijn geweest met kinderziektes. Of vrouwen die in de eerste helft van hun zwangerschap te maken krijgen met bloedverlies. Wat doet u dan? Met deze cursus leert u de urgentie bepalen van binnenkomende telefoontjes.

U bent degene die een keus moet maken: Welke zwangere dient onmiddellijk gezien of gehoord te worden door de verloskundige en welke zwangere kan in de loop van de dag worden ingepland? Daarbij is het van belang dat u binnen de grenzen van uw deskundigheidsgebied blijft én dat elke cliënt goede zorg ontvangt op het juiste moment.  In deze cursus behandelen we zowel de theorie als de praktijk van de triage rondom twee onderwerpen: kinderziektes in de zwangerschap en bloedverlies en pijn in de eerste helft van de zwangerschap.

De praktijkassistente als gastvrouw in de praktijk

Als communicatie-onderdeel staan we stil bij uw rol als gastvrouw in de praktijk. Door uitwisseling van ervaringen tussen cursisten en op basis van de ‘handleiding praktijkassistente’ van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), wordt ingegaan op taken die u kunt vervullen om de gewenste uitstraling en het beleid van de praktijk te ondersteunen.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • kunt u een adequaat triagegesprek voeren rondom de onderwerpen kinderziektes in de zwangerschap en bloedverlies en pijn in de eerste helft van de zwangerschap;
  • bent u op de hoogte van het triage protocol;
  • kent u de achtergronden van de belangrijkste leefstijladviezen aan zwangeren;
  • weet u hoe terugkoppeling te geven aan de verloskundige en zorg te dragen voor de verslaglegging in het dossier;
  • kunt u uw rol als gastvrouw van de verloskundige praktijk (verder) ontwikkelen;
  • ontvangt u een bewijs van deelname.

Voor wie?

Voor praktijkassistentes die binnenkomende telefoontjes nog beter willen leren beoordelen op urgentie. Zeker wanneer dit te maken heeft met bloedverlies of pijn in de eerste helft van de zwangerschap of pril zwangeren die in aanraking zijn geweest met kinderziektes.