Academie Verloskunde Maastricht

Gynaecologische echo opleiding

Tijd
09:30 - 17:00
Kosten
€ 1650 - € 1500 (Kortingstarief)
Medisch deskundige
60%
Coach en counselor
20%
Samenwerker
20%

Een echoscopie bij een niet-zwangere vrouw is toch even anders. Of het nu gaat om de zorg na een miskraam of controle na plaatsing van een IUD.

Deze opleiding richt zich op het ontwikkelen van de competenties voor de toepassing van echoscopie bij de niet-zwangere vrouw.  Aan bod komen: technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren en interpretatie van bevindingen en beleid. Specifieke obstetrische echoscopie komt in deze opleiding niet aan bod.

100 gynaecologische echo’s onder supervisie

De opleiding kent een doorlooptijd van vier maanden. Hierin zijn vier contactdagen opgenomen welke deels op de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) plaats vinden en deels in Nijmegen; (de locatie in Nijmegen wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt). Tijdens deze contactdagen bieden wij u colleges aan ter verdieping en ondersteuning bij het leerproces. Naast deze contactdagen loopt u stage. Als richtlijn wordt u geadviseerd één of circa twee dagdelen per week stage te lopen. Tijdens de stages werkt u er naar toe om uiteindelijk 100 gynaecologische echo’s onder supervisie van een ervaren echoscopist/gynaecoloog uit te voeren. De bewijslast hiervoor verzamelt u onder andere in uw portfolio.

Verwerven basisinzicht en zelf echo’s maken

Het eerste deel van de stage richt u zich vooral op het meelopen en verwerven van basisinzicht. Nadien gaat u onder supervisie zelf gynaecologische echo’s maken. De werkelijke hoeveelheid stages hangt natuurlijk af van de aantallen die u per dagdeel kunt realiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van stages. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor uw eigen rekening.

Doelstellingen

Na de opleiding:

  • heeft u basiskennis en -inzicht verworven in de gynaecologische echo;
  • kunt u zelf gynaecologische echo’s maken.

Voor wie?

De opleiding richt zich op klinisch verloskundigen, eerstelijns verloskundigen, echoscopisten, radiologisch laboranten, huisartsen, gynaecologen (in opleiding) die een basisopleiding echoscopie hebben gevolgd (of beschikken over basiscompetenties echoscopie) en zich willen bekwamen in het maken van gynaecologische echo’s.

Data contactdagen

De cursus 2019-2020 is inmiddels gestart. We verwachten de cursusdata voor de cursus in 2020-2021 in het voorjaar van 2020 bekend te maken. Bent u geinteresseerd: stuur een mail naar lllverloskunde@av-m.nl en we houden u persoonlijk op de hoogte.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren (sbu) ligt voor de gynaecologische echo opleiding op 208 sbu; dit is inclusief de studiedagen maar exclusief stage-uren. De studielast voor het stageonderdeel zal afhankelijk zijn van uw ervaring en stagemogelijkheden:

  • 26 Contacturen (4 dagen a 6 1/2 uur) gedurende 4 maanden.
  • Gemiddeld 6 uur stage per week = 17 weken x 6 uur= 102 uur stage.
  • Voor zelfstudie en het maken van uw portfolio: 80 uur

Afhankelijk van de werkervaring kan de totale studielast per student variëren; tevens kan, afhankelijk van uw stagemogelijkheden, de totale duur van uw opleiding langer dan 4 maanden zijn. Binnen deze studie is het mogelijk een individueel traject te lopen.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Opbouw van een portfolio
  • Theorietentamen (75 juist/onjuist vragen)
  • Praktijktentamen

Diploma

Na het succesvol afronden van alle onderdelen van de opleiding ontvangt u een diploma.

Accreditatie

De KNOV heeft de opleiding geaccrediteerd voor 16 uur, onder categorie A 'bij- en nascholing'. Tevens voor 10 uur  in categorie D, 'overige deskundigheidsbevordering'. Na behalen van de opleiding worden de punten bijgeschreven in het kwaliteitsregister via PE-online.

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met Karin Theeuwen, opleidingscoördinator via: lllverloskunde@av-m.nl.