Academie Verloskunde Maastricht

Praktijkassistentes: gewicht moeder, gewicht kind

Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
Op uw locatie
Kosten
Op offertebasis

Zwangeren met over- en ondergewicht verdienen in de verloskundige praktijk extra aandacht, omdat beiden gerelateerd zijn aan mogelijke complicaties tijdens zwangerschap en baring. Op deze cursusdag behandelen we de mogelijke gevolgen voor moeder en kind, maar ook aspecten zoals de bejegening van deze zwangeren, optimale gewichtstoename en zwangerschap als kans voor gezondheidsbevordering.

Inzicht in oorzaken hoog of laag geboortegewicht

Naast het gewicht van de moeder, wordt ook de groei van het kind gedurende de zwangerschap nauwlettend gevolgd. Recent is hiervoor een nieuwe systematiek in Nederland geïntroduceerd. We bieden u op deze dag inzicht in de onderliggende oorzaken van een te hoog of te laag geboortegewicht, diagnostische mogelijkheden en de risico’s voor moeder  kind.

Communicatietraining: Motiverende gespreksvoering

In lijn met bovenstaande problematiek komen in de communicatietraining de basisprincipes van motiverende gespreksvoering aan bod. Zwangeren motiveren tot een verandering in hun dagelijkse gewoonten is lastig, maar noodzakelijk met het oog op een betere gezondheid voor het hele gezin. Deze gesprekstechniek biedt handvatten om cliënten hierin optimaal te ondersteunen.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • bent u op de hoogte van de impact van over- en ondergewicht van de zwangere op zwangerschap, bevalling en kraambed;
  • heeft u inzicht in de achterliggende theorie over de te lichte en te zware pasgeborene;
  • kent u het doel en de basisprincipes van motiverende gespreksvoering;
  • ontvangt u een bewijs van deelname.

Voor wie?

Voor alle praktijkassistentes die graag meer willen doen en betekenen voor aanstaande mama’s met gewichtsproblemen. U kunt zwangere cliënten extra helpen door een stukje voorlichting en motivatie, waarbij de motiverende gespreksvoering goed van pas komt. Tegelijk is het interessant, wanneer u meer inzicht wilt krijgen in het geboortegewicht van het kind.