Academie Verloskunde Maastricht

Foetale bewaking voor verloskundigen

Start datum
09-05-2017
Tijd
12:00 - 19:00
Duur
3 dagen
Plaats
Amsterdam
Kosten
€ 750
Accreditatie
16 punten

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen leert u hoe u het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren. Uiteraard volgens geldende afspraken en in nauwe samenwerking met tweede- of derdelijns zorgverleners.

Leer een CTG interpreteren met de cursus foetale bewaking voor verloskundigen

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen leert u hoe u het CTG antenataal en nataal kan inzetten, beoordelen en interpreteren. Uiteraard volgens geldende afspraken en in nauwe samenwerking met tweede- of derdelijns zorgverleners.

Tijdens de cursus foetale bewaking voor verloskundigen verkrijgt u basiskennis van het CGT. Ook leert u het CGT interpreteren, waarbij u het CTG bestudeert in een bredere context. De inhoud van de cursus bestaat onder andere uit:

  • de theoretische achtergronden van het CTG en het zuur-base-evenwicht bij de foetus;
  • het correct lezen van het CTG;
  • communicatie-overdracht en samenwerking tussen verschillende zorgverleners;
  • bevoegd- en bekwaamheden en het bewaken van grenzen met betrekking tot het gebruik van het CTG.

E-learning en voorbereidingstijd

Naast drie dagen contactonderwijs met docenten van de AV-M ontvangt u toegang tot een e-learning module Foetale Bewaking. Deze e-learning module is onderdeel van de cursus, maar u behoudt toegang tot één jaar na eerste inlog. Hierdoor werkt de module dus als naslagwerk. U dient rekening te houden met voorbereidingstijd voor de cursusdagen, voor het  doorlopen van e-learning module en voor het bestuderen van de aangeboden leerstof. De geschatte tijdsinvestering is acht uur per cursusdag. Dit is afhankelijk van eerder verworven kennis en het individuele studietempo.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • bent u in staat om door middel van klinisch redeneren – conform geldende afspraken en /of in afstemming met het multidisciplinaire team - foetale bewaking/CTG op een juiste manier in te zetten en indien nodig aanvullend beleid (zoals een overdracht) te initiëren;
  • erkent u het belang van een gestructureerde manier van communiceren bij een overleg- en overdrachtssituatie;
  • kunt u aanvullende foetale bewakingstechnieken (STAN, MBO en Doppler) benoemen en de indicaties en werkwijze beschrijven;
  • hebt u inzicht in juridische en ethische aspecten van foetale bewaking;
  • hebt u inzicht in mogelijkheden van kwaliteitsborging van foetale bewaking in uw werksetting.

Voor wie?

Deze cursus is bedoeld voor verloskundigen die geen kennis hebben van en ervaring hebben in het interpreteren van het CTG. Deze cursus is gericht op verloskundigen die betrokken zijn bij regionale innovatie projecten rondom transmurale en integrale zorg en verloskundigen die (willen gaan) werken als klinisch verloskundige.

Contactdagen

9 mei, 16 mei en 30 mei 2017.

Toets

De cursus wordt afgesloten met een toets op de derde cursusdag. Deze toets geeft  u inzicht in uw competenties met betrekking tot foetale bewaking. Na het afronden van de cursus (inclusief de opdrachten, e-learningmodule en toets) wordt een certificaat verstrekt.