Academie Verloskunde Maastricht

De bekwame opleider

Start datum
14-03-2017
Tijd
09:30 - 17:00
Duur
2 dagen/2 middagen
Plaats
Eindhoven
Kosten
€ 0
Accreditatie
16 punten

Zonder praktijkstage voor studenten, geen bekwame verloskundigen! Voor studenten is de praktijkstage de ultieme leeromgeving, waarin zij de geleerde theorie in de praktijk kunnen brengen. Wat geeft u deze nieuwe generatie mee als stagebegeleider?

Als opleider bent u hét voorbeeld voor de verloskundigen in opleiding die u tijdens uw loopbaan begeleidt. Deze belangrijke taak vraagt om een degelijke voorbereiding: de cursus de bekwame opleider biedt die voorbereiding én meer.

Betere begeleiding verloskundigen in opleiding

U krijgt een op maat gesneden cursus aangeboden. Dat wil zeggen dat u als cursist van tevoren zelf de onderwerpen kunt aandragen die u tijdens de cursus wilt bespreken. Na het afronden van de cursus kunt u verloskundigen in opleiding (VIO’s) van de Academie Verloskunde Maastricht (AVM) uit alle cursusjaren nog beter begeleiden, terwijl u rekening houdt met hun individuele leervragen en -wensen.

Doelstellingen

Na de cursus:

  • heeft u kennis van het theoretische traject dat studenten in verschillende leerjaren doorlopen en kunt u deze kennis bij begeleiding inzetten;
  • kunt u gestructureerd begeleidings-, beoordelings-, feedback- en coachingsgesprekken voeren met studenten;
  • heeft u kennis van de ‘ketenzorg’ rondom de student en kunt deze inzetten bij de begeleiding.

Voor wie?

Deze cursus wordt gratis aangeboden aan verloskundigen en andere professionals in de geboortezorg, die VIO’s begeleiden van de AVM. De cursus bestaat uit twee contactdagen en twee online-bijeenkomsten. De eindopdracht bestaat onder andere uit het begeleiden van twee studenten van onze opleiding. Na het succesvol afronden van de cursus ontvangt u een certificaat.

Contactdagen: 14 maart en 16 mei 2017
Online bijeenkomsten: 11 april en 30 mei 2017.