Academie Verloskunde Maastricht

Overige vragen

Wat is een numerus fixus opleiding?

Een numerus fixus opleiding, ook wel fixus opleiding genoemd, is een opleiding waarvoor de onderwijsinstelling een beperkte capaciteit heeft ingesteld. Er is dus een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aanmeldproces ziet er daarom anders uit dan bij opleidingen zonder numerus fixus. Door middel van selectie en het toekennen van rangnummers, wordt bepaald wie een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding.

Belangrijk is dat je je uiterlijk 15 januari via Studielink  aanmeldt voor een opleiding met numerus fixus. Om in te loggen in Studielink en je inschrijfverzoek in te dienen, heb je DigiD nodig. Het aanvragen van een DigiD duurt ongeveer 5 werkdagen. Zorg er daarom voor dat je op tijd een geldige DigiD hebt, zodat je tijdig je inschrijfverzoek kunt indienen.

Ik heb een andere vraag. Met wie kan ik contact opnemen?

Je kunt contact opnemen met de AVM via f.gootzen@av-m.nl  (administratief) of met a.merkx@av-m.nl  (inhoudelijk).

Ik wil bezwaar maken tegen een besluit dat over mij is genomen bij de selectie. Hoe moet ik dat doen? 

Bureau Klachten en Geschillen kan je meer vertellen over de bezwaarprocedure via rechtsbescherming@zuyd.nl  

Indien een kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag van de selectie kan zij een bezwaarschrift met argumentatie sturen naar de selectiecommissie (Anne van den Heuvel, anne.vandenheuvel@av-m.nl of Astrid Merkx, a.merkx@av-m.nl ). Deze zal het bezwaar binnen 10 werkdagen bespreken en het resultaat per omgaande bekend maken aan de kandidaat.