Academie Verloskunde Maastricht

Organisatie van de selectie

De organisatie van de selectie ligt in handen van de Toelatingscommissie. De selectie wordt uitgevoerd in twee rondes: ronde 1 is een schriftelijke ronde die in Maastricht wordt georganiseerd op de eerste zaterdag van februari.

Ronde 1

Alle kandidaten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de studie verloskunde worden na 15 januari uitgenodigd om deel te nemen aan ronde 1 van de selectie. Daarbij krijgen ze instructies (leerstof en leesstof) die ze kunnen volgen om zich voor te bereiden op deze dag.

Let op! Kandidaten die zich voor de Kerstvakantie aanmelden, ontvangen al eerder de instructies hoe ze zich kunnen voorbereiden op de eerste ronde.

Tijdens ronde 1 worden de kandidaten op 6 februari in het MECC in Maastricht verwacht. Er wordt een minitoets afgenomen over de tekst die ter voorbereiding is opgestuurd. Daarnaast worden vragenlijsten en een opdracht Beroepsprofiel en Zelfreflectie voorgelegd. Ook voor deze laatste opdracht is bij de uitnodiging een voorbereidingsadvies opgestuurd.

In de week na de eerste selectiedag, worden de resultaten nagekeken. Wanneer alle uitslagen binnen zijn, krijgen de kandidaten te horen of ze al dan niet voldaan hebben aan de aanvullende eisen die in ronde 1 getoetst worden. Als ze door ronde 1 zijn, worden ze uitgenodigd voor ronde 2.

Ronde 2

Alle kandidaten die door ronde 1 zijn gekomen, worden uitgenodigd voor ronde 2. Hiervoor krijgen de kandidaten een uitnodiging voor een Criterium Gericht Interview (CGI) via beeldbellen. Dit interview vindt plaats met twee docenten/assessoren van de Academie Verloskunde Maastricht.

Wanneer alle uitslagen binnen zijn, krijgen de kandidaten te horen of ze al dan niet voldaan hebben aan de aanvullende eisen die in ronde 2 getoetst zijn. Dit gebeurt in ieder geval voor 15 april. Wanneer de kandidaat niet aan alle aanvullende eisen heeft voldaan, is ze afgewezen. Wanneer ze wel aan alle aanvullende eisen heeft voldaan, wordt haar Ranking nummer ten behoeve van de Numerus Fixus meegedeeld.