Academie Verloskunde Maastricht

Organisatie van de selectie

De organisatie van de selectie ligt in handen van de Toelatingscommissie. De selectie wordt uitgevoerd in twee rondes: ronde 1 is een schriftelijke ronde die in Heerlen wordt georganiseerd op de eerste zaterdag van februari. Kandidaten die ronde 1 m

Ronde 1

Alle kandidaten die zich voor 15 januari in Studielink hebben aangemeld voor de studie verloskunde worden na 15 januari uitgenodigd om deel te nemen aan ronde 1 van de selectie. Daarbij krijgen ze instructies (leerstof en leesstof) die ze kunnen volgen om zich voor te bereiden op deze dag.

Tijdens ronde 1 komen kandidaten in groepen samen in het hoofdgebouw van Zuyd Hogeschool in Heerlen. De groep doorloopt een programma waarbij ze in meerdere lokalen schriftelijke opdrachten maken. Ergens in het programma is er pauze. Er kan gebruik worden gemaakt van het restaurant. Er wordt een minitoets afgenomen over de tekst die ter voorbereiding is opgestuurd en verder worden er een aantal vragenlijsten en een opdracht Beroepsprofiel en Zelfreflectie voorgelegd. Ook voor deze laatste opdracht is bij de uitnodiging een voorbereidingsadvies opgestuurd.

In de week na de eerste selectiedag, worden de resultaten nagekeken. Wanneer alle uitslagen binnen zijn, krijgen de kandidaten te horen of ze al dan niet voldaan hebben aan de aanvullende eisen die in ronde 1 getoetst worden. Als ze door ronde 1 zijn, worden ze uitgenodigd voor ronde 2.

Ronde 2

Alle kandidaten die door ronde 1 zijn gekomen, worden uitgenodigd voor ronde 2. Hiervoor komen de kandidaten in de tweede helft van maart in groepjes naar de Academie Verloskunde in Maastricht. De kandidaten krijgen dan een Criterium Gericht Interview (CGI) van 20 minuten met twee docenten (als vervolg op de opdracht Beroepsprofiel en Zelfreflectie) en vier mini interviews van 7 minuten; drie met een docent en één met een verloskundige in opleiding (vio).

Wanneer alle uitslagen binnen zijn, krijgen de kandidaten te horen of ze al dan niet voldaan hebben aan de aanvullende eisen die in ronde 2 getoetst zijn. Dit gebeurt in ieder geval voor 15 april. Wanneer de kandidaat niet aan alle aanvullende eisen heeft voldaan, is ze afgewezen. Wanneer ze wel aan alle aanvullende eisen heeft voldaan, wordt haar Ranking nummer ten behoeve van de Numerus Fixus meegedeeld.