Academie Verloskunde Maastricht

Numerus Fixus

De toetsen en testen die tijdens de selectie vanwege aanvullende eisen zijn afgenomen, worden gebruikt om de nummering voor de Numerus Fixus vast te stellen.

De eerste 60 kandidaten krijgen een plek aangeboden op de opleiding en kunnen deze verzilveren. Dit verzilveren moet binnen twee weken gebeuren. Wanneer een kandidaat de plek weigert, of na twee weken niet geaccepteerd heeft, wordt aan de kandidaat met het volgende nummer een plek aangeboden. Ook wanneer een kandidaat die zich heeft ingeschreven zich alsnog uitschrijft, wordt aan de kandidaat met het volgende nummer een plaats aangeboden. Dit proces verloopt automatisch en dat gaat door tot in september.