Academie Verloskunde Maastricht

Numerus Fixus

De toetsen en testen die tijdens de selectie vanwege aanvullende eisen zijn afgenomen, worden gebruikt om de nummering voor de Numerus Fixus vast te stellen.

De eerste 60 kandidaten krijgen een plek aangeboden op de opleiding en kunnen deze verzilveren. Dit verzilveren moet binnen twee weken gebeuren. Wanneer een kandidaat de plek weigert, of na twee weken niet geaccepteerd heeft, wordt aan de kandidaat met het volgende nummer een plek aangeboden. Ook wanneer een kandidaat die zich heeft ingeschreven zich alsnog uitschrijft, wordt aan de kandidaat met het volgende nummer een plaats aangeboden. Dit proces verloopt automatisch en dat gaat door tot in september.

De kandidaten hebben geen recht op inzage van de gemaakte toetsen en de uitslag is bindend. Kandidaten hebben wel het recht om een vraag te stellen ter verduidelijking of een klacht in te dienen bij de Toelatingscommissie bij a.merkx@av-m.nl of f.gootzen@av-m.nl

Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de kandidaat beroep aantekenen bij de geschillencommissie van Zuyd. Dat kan per email via per rechtsbescherming@zuyd.nl of via Het Loket rechtsbescherming; Postbus 550; 6400 AN Heerlen.

Start studiejaar
Wanneer een kandidaat is toegelaten en ze de plek heeft geaccepteerd, is deze zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van haar inschrijving. De kandidaat ontvangt van de AVM informatie over de eerste lesperiode.