Academie Verloskunde Maastricht

Nog vragen?

Nog vragen of ben je het ergens niet mee eens?

De kandidaten hebben geen recht op inzage van de gemaakte toetsen en de uitslag is bindend. Kandidaten hebben wel het recht om een vraag te stellen ter verduidelijking of een klacht in te dienen bij de Toelatingscommissie bij a.merkx@av-m.nl of f.gootzen@av-m.nl .

Mocht een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kan de kandidaat beroep aantekenen bij de geschillencommissie van Zuyd. Dat kan per email via per rechtsbescherming@zuyd.nl of via Het Loket rechtsbescherming; Postbus 550; 6400 AN Heerlen.

Start studiejaar

Wanneer een kandidaat is toegelaten en ze de plek heeft geaccepteerd, is deze zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van haar inschrijving. De kandidaat ontvangt van de AVM informatie over de eerste lesperiode.