Academie Verloskunde Maastricht

Aanmelden en afmelden

Hoe meld ik mij aan voor de selectiedagen?

Als je je aanmeldt voor de opleiding verloskunde, dan ben je automatisch aangemeld voor de eerste selectiedag

Als je je voor of op 15 januari hebt aangemeld via Studielink , dan ontvang je na 15 januari een uitnodiging voor de selectiedag. Samen met de uitnodiging ontvang je een tekst die je moet bestuderen. Het is verstandig om tijd in je agenda te blokken om de tekst te leren.

Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor de opleiding verloskunde?

De uiterste aanmelddatum voor een numerus fixus opleiding is 15 januari. Je meldt je aan via Studielink  Zorg er wel voor dat je op tijd je DigiD aanvraagt , want die heb je nodig om te je te kunnen aanmelden via Studielink

 Ik ben te laat met aanmelden. Kan ik mij nog aanmelden voor een numerus fixus opleiding?

Nee, je kunt na 15 januari geen verzoek tot inschrijving meer doen voor een numerus fixus opleiding. Wanneer je je na 15 januari aanmeldt via Studielink voor een numerus fixus opleiding, krijg je namelijk meteen een bericht dat je te laat bent met je aanmelding en je niet verder kunt met het inschrijfproces.Let op! Je kunt wel op dat moment door een button aan te klikken een e-mail naar jezelf laten versturen waarop het tijdstip staat vastgelegd van je intentie om je via Studielink aan te melden. 

Als je door overmacht niet in staat bent geweest om je tijdig aan te melden, heb je het recht om hiertegen in bezwaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen. Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 6 weken. Zorg ervoor dat je de e-mail, die je vanuit je Studielink-account naar jezelf hebt laten versturen, meestuurt met je bezwaarschrift. Mail je bezwaar naar rechtsbescherming@zuyd.nl
Indien een kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag van de selectie kan zij een bezwaarschrift met argumentatie sturen naar de selectiecommissie (Anne van den Heuvel, anne.vandenheuvel@av-m.nl of Astrid Merkx, a.merkx@av-m.nl). Deze zal het bezwaar binnen 10 werkdagen bespreken en het resultaat per omgaande bekend maken aan de kandidaat.

Voor hoeveel opleidingen kan ik mij per studiejaar aanmelden?

Per studiejaar mag je je voor maximal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. 

LET OP: Voor de opleiding verloskunde kun je je maar bij één hogeschool per studiejaar aanmelden. Je mag je dus niet voor twee verloskunde-opleidingen aanmelden (bijvoorbeeld Rotterdam en Maastricht), maar wel voor Verloskunde en bijvoorbeeld Mondzorgkunde of een andere opleiding met een numerus fixus.

Hoe vaak mag ik proberen om toegelaten te worden tot een numerus fixus opleiding?

Wettelijk is bepaald dat je maximal drie keer aan een numerus fixus selectie mag meedoen per opleiding. De Academie Verloskunde Maastricht hanteert dit maximum. Je mag dus drie keer met de selectie meedoen. 

Hoe kan ik zien hoeveel verbruikte selectiepogingen ik heb?

In Studielink kun je zien hoeveel geregistreerde, verbruikte selectiepogingen jij hebt gedaan. Wanneer je na 15 januari een actief verzoek tot inschrijving hebt voor een numerus fixus opleiding, wordt dit als een selectiepoging geteld en ook als zodanig geregistreerd.

Ik heb me aangemeld voor een numerus fixus opleiding en heb meegedaan aan de selectie, maar ik ben gezakt voor mijn eindexamen. Wat nu?

Mocht je hebben deelgenomen aan de selectie van een opleiding maar onverhoopt niet slagen voor je eindexamen, dan vragen wij je om je aanmelding in Studielink zo spoedig mogelijk te annuleren. Hierdoor komt jouw plek beschikbaar voor een volgende student.

Ik ben gezakt voor mijn eindexamen, telt mijn selectiepoging wel mee?

Het aantal selectiepogingen is van belang omdat je aan een opleiding met numerus fixus maar maximaal drie keer mag deelnemen aan de selectie. Ben je gezakt en is er wel een selectiepoging geregistreerd dat jaar? Dan kom je in aanmerking voor correctie. Meld je in dat geval zo spoedig mogelijk af via Studielink. Aan Bureau Inschrijving bureauinschrijving@zuyd.nl kun je vragen je deelname aan de selectie ongedaan te maken. Stuur dan je verzoek tot correctie selectiedeelnames naar Bureau Inschrijving via bureauinschrijving@zuyd.nl . We laten je per mail weten of het verzoek tot correctie wordt goedgekeurd of dat we meer informatie van je nodig hebben.

Volgend jaar zul je weer opnieuw moeten mee doen aan de selectie. Je moet je altijd uiterlijk op 15 januari aanmelden via Studielink 

Het aantal selectiepogingen in Studielink klopt niet, wat moet ik doen?

Ben je van mening dat het overzicht in Studielink niet juist is, neem dan zo snel mogelijk contact op met Bureau Inschrijving via bureauinschrijving@zuyd.nl . We laten je per mail weten of het verzoek tot correctie wordt goedgekeurd of afgewezen.