Academie Verloskunde Maastricht

Uitslag selectie

Hoe wordt mijn rangnummer bepaald?

De procentscores die bij een bepaald domein (communicatieve vaardigheden, zelfreflectie en beroepsbeeld) horen worden voor dat domein bij elkaar opgeteld. Vervolgens berekenen we deze scores om naar een Z-score. Een Z-score is een getal dat varieert tussen ongeveer -3 en +3, waardoor je kunt zien hoe jouw score was ten opzichte van de groep. Heb je een Z-score van 0 dan scoorde je precies op het gemiddelde van de totale groep. Omdat we omrekenen naar de Z-score, kunnen we de drie domeinen gelijkwaardig aan elkaar optellen. De totale Z-score ligt dan ergens tussen -9 en +9. Je plaats op de ranglijst wordt bepaald door jouw totale Z-score. Hoe hoger jouw Z-score, des te lager je rangnummer. De deelnemer met de hoogste totale Z-score krijgt rangnummer 1. Met een laag rangnummer heb je dus meer kans op een plaats.

Wanneer krijg ik een plaats aangeboden? En wat moet ik dan doen?

Valt jouw rangnummer binnen het aantal opleidingsplaatsen van de opleiding? Dan krijg je op 15 april meteen een plaats aangeboden via Studielink  in een apart bericht (e-mail). Je hebt daarna 2 weken tijd om deze plaats te accepteren in Studielink. Via Studielink kun je deze aangeboden plaats accepteren, of weigeren. Doe je dit niet binnen 2 weken, dan vervalt jouw plaats definitief en wordt deze automatisch aan de eerstvolgende kandidaat aangeboden.

Valt jouw rangnummer op 15 april buiten het aantal opleidingsplaatsen, dan moet je afwachten of je alsnog een plaats krijgt aangeboden. Dat kan bijvoorbeeld als andere deelnemers aan de selectie hun plaats niet accepteren omdat ze gezakt zijn voor hun eindexamen of toch een andere opleiding willen gaan doen. Je krijgt dan bericht van Studielink. Ook hierbij geldt dat je binnen 2 weken na ontvangst van het bericht je plaats moet accepteren, omdat deze anders definitief vervalt en aan de volgende kandidaat wordt aangeboden.

TIP: Het is altijd verstandig ook over een andere studie na te denken, zodat je een plan B achter de hand hebt als er geen plaats voor jou beschikbaar komt. De aanmelddeadline voor de opleidingen zonder numerus fixus is 1 mei.

Ik heb nog geen plaats aangeboden gekregen, tot welke datum kan ik nog een plaats krijgen?

Als er een plaats vrijkomt, wordt deze aangeboden aan de volgende kandidaat op de ranglijst. We gaan hiermee door tot en met 25 september. Misschien ben je dan al gestart met een andere opleiding. Als je op 26 september nog geen plaats aangeboden hebt gekregen, kun je definitief niet starten met de opleiding. De opleiding zal je aanmelding waarvoor je niet geplaatst bent dan ook afmelden na 26 september. 

Ik ben te laat met het accepteren van de plaats. Wat nu?

Je plaats is definitief vervallen en is aangeboden aan de volgende kandidaat op de lijst. Mocht er echter sprake zijn van overmacht, dan kun je overwegen om een bezwaarschrift in te dienen.

Bureau Klachten en Geschillen kan je meer vertellen over de bezwaarprocedure via rechtsbescherming@zuyd.nl

Indien een kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag van de selectie kan zij een bezwaarschrift met argumentatie sturen naar de selectiecommissie (Anne van den Heuvel, anne.vandenheuvel@av-m.nl of Astrid Merkx, a.merkx@av-m.nl ). Deze zal het bezwaar binnen 10 werkdagen bespreken en het resultaat per omgaande bekend maken aan de kandidaat.


Ik ben geselecteerd en ik heb een plaats aangeboden gekregen. Wat moet ik nu doen?

Je moet binnen 2 weken na ontvangst van dit bericht jouw plaats in Studielink accepteren. Dat kan door in je to do-lijst te klikken op “Regel je plaatsing”. 

Let op: je kunt je plaats alleen accepteren als je persoonsverificatie rond is. Daarnaast moet je op tijd aan de overige toelatingseisen voldoen. Belangrijk: het behaalde en toelaatbare diploma van je vooropleiding moet uiterlijk 31 augustus geverifieerd zijn en je digitale machtiging moet uiterlijk 31 augustus via Studielink zijn afgegeven. Boek je je collegegeld zelf in één keer over, dan moet onze financiële afdeling deze betaling ook uiterlijk op 31 augustus hebben ontvangen. Als je al een plaats hebt aangeboden gekregen na 25 september, dan heb je vijf dagen de tijd om je betaling te regelen en de benodigde documenten op te sturen.

Ik heb een niet-Nederlandstalige vooropleiding. Wat moet ik doen om te voldoen aan de taaleis?

Je moet aantonen dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau van NT2-II. Dit moet je ten laatste op 31 augustus aantonen. Als je al een plaats hebt aangeboden gekregen na 25 september, dan heb je na de datum van aanbieding, vijf dagen de tijd om je betaling te regelen en de benodigde documenten op te sturen. De selectieprocedure vindt plaats in het Nederlands.

Wanneer moet mijn diploma geverifieerd zijn?

Je behaalde en toelaatbare diploma moet uiterlijk op 31 augustus geverifieerd zijn. Als dit niet het geval is, vervalt je plaats en wordt deze aangeboden aan de volgende kandidaat op de ranglijst. Als je al een plaats hebt aangeboden gekregen na 25 september, dan heb je na de datum van aanbieding, vijf dagen de tijd om je betaling te regelen en de benodigde documenten op te sturen.

Wat moet ik doen om mijn behaalde diploma te laten verifiëren?

Als je een Nederlands havo-, vwo- of mbo-niveau-4-diploma behaald hebt, dan wordt deze door je voorschool gemeld bij DUO voor opname in de landelijke database. En in de meeste gevallen wordt deze registratie automatisch aan ons doorgegeven via Studielink . Je krijgt hierover via Studielink bericht. Als je nog geen bericht hebt gekregen, en je bent geslaagd, geef dit dan in je Studielink-account aan. Je kunt de verificatie die wordt gedaan bekijken in Studielink.
Is dat echter niet het geval, dan zul je van Bureau Inschrijving een bericht krijgen om zelf een gewaarmerkte kopie op te sturen.

Mijn persoonsverificatie is nog niet afgerond. Wat moet ik doen?

Als je persoonsverificatie niet is afgerond, kunnen wij je geen rangnummer toekennen. Zorg er daarom voor dat je persoonsgegevens vóór 15 april geverifieerd zijn. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch als je via DigiD bent aangemeld in Studielink. Wanneer je niet woonachtig bent in Nederland is dit echter niet zo. Bureau Inschrijving zal je daarom verzoeken om een kopie paspoort of een identiteitsbewijs op te sturen.

Ik heb me voor 2 numerus fixus opleidingen aangemeld en voor beide opleidingen een plaats aangeboden gekregen. Wat moet ik doen?

Je mag voor maximaal 1 opleiding een plaats accepteren. Studielink  zal je dan ook vragen welke aangeboden plaats je wilt accepteren en welke je wilt weigeren.

Ik heb mijn aangeboden plaats geweigerd, maar dit was niet de bedoeling. Wat moet ik doen?

Als je een plaats hebt geweigerd, dan kun je dit niet meer ongedaan maken. De geweigerde plaats wordt namelijk direct aangeboden aan een andere kandidaat. Daarnaast heb je met deze aanmelding wel een selectiepoging verbruikt.

Ik ben het niet eens met mijn rangnummer. Wat kan ik doen?

Als je het niet eens bent met je rangnummer, neem dan contact op met de opleiding. In het bericht met de uitslag van de opleiding lees je hoe en wanneer je dit precies kunt doen. De opleiding kan je toelichten hoe dit nummer tot stand gekomen is. Ben je het na een gesprek met de selectiecommissie nog steeds niet eens met je rangnummer, ben je niet geplaatst en heb je naar jouw mening heel goede argumenten waarom je een beter rangnummer zou moeten krijgen? Dan heb je het recht om bezwaar tegen het besluit van de opleiding te maken. Doe dit zo spoedig mogelijk. Neem contact op met rechtsbescherming@zuyd.nl voor de procedure. 
Indien een kandidaat bezwaar wil aantekenen tegen de uitslag van de selectie kan zij een bezwaarschrift met argumentatie sturen naar de selectiecommissie (Anne van den Heuvel, anne.vandenheuvel@av-m.nl  of Astrid Merkx, a.merkx@av-m.nl ). Deze zal het bezwaar binnen 10 werkdagen bespreken en het resultaat per omgaande bekend maken aan de kandidaat. 

Ik heb een plaats aangeboden gekregen, maar ik wil niet in september 2019, maar in september 2020 starten. 

Controleer eerst in Studielink  of je nog een selectiepoging over hebt voor deze opleiding. Als dat het geval is, kun je de plaats die jou nu is aangeboden weigeren in Studielink. Je kunt het volgend jaar weer opnieuw meedoen aan de selectie. De AVM kan geen garanties geven over het doorlopen van de selectie of over het rangnummer in het nieuwe jaar.