Academie Verloskunde Maastricht

Toelatingseisen

Om toegelaten te kunnen worden tot de Academie Verloskunde Maastricht moet je voldoen aan de algemene toelatingseisen en de aanvullende eisen.

Kandidaten die zowel aan de algemene toelatingseisen als aan de aanvullende eisen voldoen, krijgen via de numerus fixus procedure een rangnummer toegekend. Toelating op de opleiding geschiedt dan op basis van dit rangnummer.

De algemene toelatingseisen zijn:

  • vwo met biologie en scheikunde;
  • havo met biologie, scheikunde en wiskunde;
  • mbo 4, propedeuse wo of hbo. LET OP: Met een van deze diploma’s ben je in principe toelaatbaar zonder de vakken biologie, scheikunde en wiskunde. Onze ervaring is dat een vooropleiding met biologie, scheikunde en wiskunde op minimaal havo niveau én een goede beheersing van de Engelse taal (i.v.m Engelse literatuur) je betere kansen biedt om de propedeuse van de Academie Verloskunde te halen. Het advies is daarom om er voorafgaand aan het begin van de opleiding zelf voor te zorgen dat je kennis op het gebied van biologie, scheikunde, wiskunde én Engels tenminste op havo niveau is

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Indien je niet voldoet aan de algemene toelatingseisen, kun je voor de ontbrekende vakken een staatsexamen afleggen, via een Regionaal Opleidings Centrum of een deelcertificaat via een erkend instituut behalen.

Ben je 21 jaar of ouder?

Wanneer je ouder bent dan 21 jaar en niet voldoet aan de algemene toelatingseisen voor de opleiding Verloskunde, dan kun je alsnog aan de toelatingseisen voldoen door het met positief resultaat afleggen van het 21+ toelatingsonderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen als je de selectieprocedure met goed gevolg hebt afgelegd.

Buitenlands diploma

Diploma's behaald in het buitenland, worden door het NUFFIC gewogen en beoordeeld. Hieruit volgt een bindend advies over eventuele toelating. Extra toelatingseis is een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling aantoonbaar door diploma Staatsexamen NT-2 op niveau 2.

Verwijzing bij buitenlands diploma verloskunde

Een diploma verloskunde behaald binnen de Europese Unie wordt via de RIBIZ (Registratie en Informatie Beroepsbeoefenaren In de Zorg) in behandeling genomen. Een diploma verloskunde behaald buiten de Europese Unie, moet ter beoordeling en erkenning worden voorgelegd aan de Commissie Buitenlands Gediplomeerden Volksgezondheid, sectie Verloskunde, Postbus 16114, 2500 PC Den Haag

Aanvullende eisen

Om te beoordelen of een kandidaat aan de aanvullende eisen voldoet, houdt de Academie Verloskunde Maastricht een selectieprocedure.