Academie Verloskunde Maastricht

Selectie

Wanneer zijn de selectiedagen?

De eerste selectieronde is op zaterdag 2 februari 2019 in Heerlen. De tweede ronde wordt gepland in de eerste helft van maart 2019.

Ik woon in het buitenland. Kan ik de selectie vanuit het buitenland doen?

Als je in het buitenland woont (dus niet als je op vakantie bent) tijdens de selectiedagen, kun je dit per mail aan de opleiding doorgeven: f.gootzen@av-m.nl . De opleiding bekijkt dan of er mogelijkheden tot deelname zijn.

Ik woon in Caribisch Nederland. Moet ik voor de selectie naar Nederland komen?

Aankomende studenten uit Caribisch Nederland doen mee aan de selectie, maar hoeven daar niet speciaal voor naar Nederland te komen. In dat geval kun je vanaf een plek ergens in het Caribisch gebied deelnemen aan de procedure. Hieronder lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Selectieprocedure Caribisch gebied:
Deze eerste ronde zal op zaterdag 2 februari 2019 plaatsvinden op een locatie in het Caribisch gebied. De inhoud van de eerste ronde is hetzelfde als in Nederland.
Als je door bent naar de tweede ronde zal je hierover verder geïnformeerd worden. De inhoud van deze ronde komt overeen met de procedure in Nederland, maar het gesprek met een docent zal plaatsvinden via een internet video meeting.

Als je wel naar Nederland wilt komen voor de selectie, is dat natuurlijk ook prima.

Ben ik verplicht om te komen op de selectiedagen?

Ja, je bent verplicht om te komen. Zonder deelname aan de selectie krijg je geen rangnummer. En zonder rangnummer kom je niet in aanmerking voor een plaats, waardoor je in september niet kunt starten met de opleiding. 

Ik kan niet komen op de eerste selectiedag. Wat nu?

Deelname aan de selectie is verplicht. We gaan ervan uit dat je tijd hebt gereserveerd en tijd vrijmaakt in je agenda voor de datum waarop de selectie gepland is. Kun je op de eerste selectiedag niet? Meld dit dan direct (met opgave van reden) aan de opleiding via mail: f.gootzen@av-m.n l. Je dient daarbij een verzoek in om op een andere datum te komen. LET OP: we kunnen alleen een andere datum aanbieden als je een goede en aantoonbare reden (zoals ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie) hebt dat je niet kunt. En zelfs dan kunnen we het in verband met praktische planning niet garanderen dat je daadwerkelijk op een andere dag de eerste ronde kunt doorlopen. De selectiecommissie beslist of de reden van het verzoek voldoet aan de criteria goed en aantoonbaar.
 

Ik ben niet geweest op de selectiedag. Krijg ik nog een nieuwe kans om mee te doen?

Als je zonder geldige reden en zonder vooraf contact op te nemen met de opleiding niet op de selectiedag aanwezig bent geweest, maak je geen kans op een opleidingsplaats. Heb je een goede en aantoonbare reden voor je afwezigheid (zoals ernstige ziekte of een sterfgeval in de familie) neem dan zo snel mogelijk contact op met de opleiding via mail: f.gootzen@av-m.nl . Als jouw reden gegrond is verklaard door de opleiding, krijg je een nieuwe kans om mee te doen. Mocht er geen selectiedag meer zijn, dan probeert de opleiding naar een oplossing te zoeken. 
Let op: er is geen garantie dat dat in alle gevallen mogelijk is.