Academie Verloskunde Maastricht

Procedure selectie

Waar selecteert de Academie Verloskunde Maastricht op?

De opleiding verloskunde stelt aanvullende eisen. Daarbij wordt gekeken of je beschikt over “voldoende aanleg en geschiktheid voor de uitoefening van het beroep of de beroepen waarop de opleiding voorbereidt, voor wat betreft de benodigde sociaal-communicatieve en reflectieve vaardigheden en een beroepsmatig denkvermogen wat betreft de ontwikkeling van het vereiste verantwoordelijkheidsniveau met betrekking tot de risicoselectie in de Verloskunde.”
Aan kandidaten die voldoen aan de aanvullende eisen wordt via numerus fixus een rankingsnummer toegewezen. Voldoe je niet aan de aanvullende eisen, dan word je afgewezen en krijg je geen rangnummer.

Hoe ziet de procedure van de selectie er uit?

Na 15 januari krijgen alle kandidaten die zich via Studielink hebben ingeschreven een uitnodiging voor de eerste selectiedag in Heerlen op de eerste zaterdag in februari.
Dit is een schriftelijke ronde. Wanneer je niet voldoet aan de aanvullende eisen van ronde 1 krijg je daarvan bericht en wordt je aanmelding geannuleerd door Bureau Inschrijving. Wanneer je wél voldoet aan de aanvullende eisen van ronde 1, word je uitgenodigd voor ronde 2. Bij ronde 2 (in Maastricht) testen we het tweede deel van de aanvullende eisen. Wanneer je niet voldoet aan de aanvullende eisen van ronde 2 word je definitief afgewezen. Je krijgt daarvan bericht en je aanmelding wordt geannuleerd door Bureau Inschrijving. Als je wel voldoet aan de aanvullende eisen van ronde 2 krijg je daarvan bericht en je krijgt een rangnummer toebedeeld. De eerste 60 rangnummers krijgen een plaats aangeboden. Deze plaats moet binnen twee weken worden geaccepteerd. Als je je plaats niet (tijdig) accepteert, vervalt deze en krijgt de volgende op de ranglijst een plaats aangeboden.

Waarop word ik geselecteerd?

De opleiding selecteert op basis van de volgende domeinen (normaal gedrukte in ronde 1, vetgedrukte in ronde 2).

1    sociaal-communicatieve-vaardigheden

 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (SU)
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • samenwerken
 • empathisch vermogen    

2    reflectieve vaardigheden

 • zelfreflectie ronde 1
 • zelfreflectie ronde 2

3    beroepsmatige vaardigheden

 • cognitieve vermogens toets 1
 • cognitieve vermogens toets 2
 • analytisch denkvermogen
 • beroepsbeeld ronde 1
 • beroepsbeeld ronde 2
 • professionaliteit ronde 1
 • professionaliteit ronde 2

Bovenstaande onderdelen worden getoetst in twee rondes. In ronde 1 krijg je 1) een toets over een stuk tekst (die je thuisgestuurd krijgt bij de uitnodiging die je na 15 januari ontvangt); 2) Een opdracht: een tekst die je moet lezen en waarover je vragen moet beantwoorden; 3) Beroepsbeeld en Motivatie (BM): vragen over je motivatie voor de keuze “verloskunde studeren in Maastricht” en je beroepsbeeld en 4) een (computer)vragenlijst over je persoonlijke kenmerken.

Als je door de eerste ronde heen bent, word je in maart uitgenodigd voor de tweede selectiedag.

Tijdens de tweede selectiedag (ronde 2) kom je een paar uur naar Maastricht. Met een groep van vijf of zes mensen voer je een samenwerkingsopdracht uit. Vervolgens reflecteer je hier schriftelijk op en krijg je korte gesprekjes (7 minuten) met docenten en een student van de AVM.

In ronde 2 komen de dikgedrukte delen uit bovenstaande opsomming aan de orde.

Welke scores moet ik halen om te voldoen aan de aanvullende eisen?

Om te voldoen aan de aanvullende eisen moet je minimale scores halen. Elk onderdeel kent een eigen totaalscore. Voor elk onderdeel moet je 40% halen van het totaal aantal punten; alleen voor de computervragenlijst geldt een zakslaaggrens van 3 van de 9. In de tabel hieronder staat de vereiste score per onderdeel corresponderend met het domein vermeld.

Hoe kan ik me voorbereiden op de selectiedag?

Je kunt je voorbereiden op de eerste selectiedag door de tekst die je na 15 januari krijgt thuisgestuurd goed te bestuderen. Daarnaast is het van belang dat je goed kunt motiveren waarom je denkt dat verloskundige zijn bij jou past en waarom je voor de opleiding verloskunde juist Maastricht kiest. Zorg dat je goed uitgerust aan de dag begint en dat je voldoende tijd neemt om naar Heerlen te reizen. Voor de tweede selectiedag geldt hetzelfde.