Academie Verloskunde Maastricht

Doel van selectie

Waarom houdt de Academie Verloskunde Maastricht een selectie?

Opleidingen kunnen een selectie houden omdat:

  • er een beperkt aantal opleidingsplaatsen is (numerus fixus) vanwege een krappe arbeidsmarkt
  • er te weinig stageplaatsen op hbo-niveau zijn
  • de opleiding beperkte faciliteiten heeft (zoals laboratoria)

Voor de opleiding tot verloskundige zijn er veel studenten, maar niet zo veel opleidings- en stageplekken. De Stichting Samenwerkende opleidingen verloskunde heeft daarom bij het Ministerie een numerus fixus aangevraagd. Daarnaast stelt de opleiding verloskunde aanvullende eisen. Om te beoordelen of kandidaten aan de aanvullende eisen voldoen en om de numerus fixus regeling uit te voeren, houdt de Academie Verloskunde Maastricht een selectie onder alle aankomende studenten die zich op of voor 15 januari hebben aangemeld.

Wat is het doel van de selectie?

Met de selectie beoogt de Academie Verloskunde Maastricht kandidaten te selecteren en te rangschikken naar capaciteiten die te maken hebben met het uitvoeren van het beroep verloskundige én met het succesvol doorlopen van de studie.