Toelating en selectie

Toelatingseisen
De Academie Verloskunde Maastricht mag per studiejaar 60 studenten toelaten. Als je aan de algemene toelatingseisen voldoet, kun je deelnemen aan de selectieprocedure.
Doel en selectie
Waarom houdt een opleiding een selectie?
Selectie
Wanneer zijn de selectiedagen?
Aanmelden en afmelden
Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
Procedure selectie
Waar selecteert de Academie Verloskunde Maastricht op?
Uitslag selectie
Hoe wordt mijn rangnummer bepaald?
Plaatsing
Ik heb op 15 april wel mijn rangnummer, maar nog geen plaats aangeboden gekregen. Wat zijn mijn kansen om nog een plaats te krijgen?
Overige vragen
Wat is een numerus fixus opleiding?