Toelating en selectie

Toelatingseisen
De Academie Verloskunde Maastricht mag per studiejaar 60 studenten toelaten. Als je aan de algemene toelatingseisen voldoet, kun je deelnemen aan de selectieprocedure.
Waarom selectie?
De opleidingen Verloskunde selecteren aan de poort omdat het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare opleidingsplaatsen.
Inschrijven
Als je voldoet aan de door de wet gestelde toelatingseisen meld je dan aan voor Verloskunde bij Zuyd.