Studieadvies

De opleiding Verloskunde maakt aan het einde van het eerste studiejaar gebruik van het studieadvies.

Het studieadvies is een schriftelijk advies over de voortzetting van de studie binnen de opleiding. Een studieadvies kan inhouden:

a. een positief advies met betrekking tot de studievoortgang;
b. een negatief advies dat een verdere voortzetting van de opleiding onmogelijk maakt, het bindend afwijzend studieadvies.

Het positieve advies houdt in dat de studiepunten (EC’s) voor de propedeuse zijn behaald of voor een groot gedeelte zijn behaald. In het eerste geval (a) wordt de student onvoorwaardelijk toegelaten tot de postpropedeutische fase. In het tweede geval (b) wordt de student voorwaardelijk toegelaten tot de postpropedeutische fase, waarbij de resterende studiepunten van de propedeutische fase binnen één jaar behaald moeten worden.

Bindend afwijzend studieadvies

Het bindend afwijzend studieadvies wordt verstrekt wanneer het minimale aantal studiepunten (46 van de 60 studiepunten) van de propedeutische fase binnen één jaar niet behaald is.

Een bindend afwijzend studieadvies kan ook worden verstrekt wanneer een student, zowel in de propedeutische als de postpropedeutische fase, door gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor uitoefening van het beroep verloskundige.