Studieopbouw

Studieopbouw
Verloskunde is een vierjarige hbo opleiding die je voltijds volgt. Elk jaar omvat 60 ECTS (=studiepunten) waarbij 1 ECTS gelijk staat aan 28 uur studie.
Ben jij geschikt?
Een verloskundige is een medische beroepsbeoefenaar die verantwoordelijk is voor een optimale begeleiding van moeder en kind tijdens zwangerschap, baring en kraambed.
Tentamenvormen
Het tentamenbeleid van de opleiding Verloskunde sluit aan bij de verloskundige rollen en competenties. Door de diversiteit van tentamenvormen wordt de ontwikkeling tot competente verloskundige getoetst.
Studieadvies
De opleiding Verloskunde maakt aan het einde van het eerste studiejaar gebruik van het studieadvies.