Academie Verloskunde Maastricht

Toelating tot de opleiding

De opleidingsmanagers, Willeke Boom,  Evelien van Limbeek en Vivian Maes, beslissen of een student wordt toegelaten tot de opleiding.

 De opleidingsmanager beslist dus over:

  • toelating van studenten tot de bacheloropleiding
  • toelating van studenten van andere hogescholen tot een minor
  • toelating van internationale studenten
  • uitbrengen van een advies na de keuzecheck