Academie Verloskunde Maastricht

Toelating tot de opleiding

De opleidingsmanagers,  Evelien van Limbeek en Vivian Maes, beslissen of een student wordt toegelaten tot de opleiding.

 De opleidingsmanager beslist dus over:

  • toelating van studenten tot de bacheloropleiding
  • toelating van studenten van andere hogescholen tot een minor
  • toelating van internationale studenten
  • uitbrengen van een advies na de keuzecheck