Academie Verloskunde Maastricht

Onderwijsinhoud

Binnen de academie worden veel beslissingen genomen over de inhoud van het onderwijs. Deze beslissingen worden vastgelegd in de OER en deze wordt vastgesteld door de directeur. De directeur van de AVM is Hedwig Darley.

Daarnaast is Hedwig Darley verantwoordelijk voor het vaststellen van:

  • het beroeps- en opleidingsprofiel
  • het didactisch concept, werkvormen en toetsplan
  • de inhoud van het curriculum

De opleidingsmanagers van de AVM zijn,  Evelien van Limbeek en Vivian Maes. Zij borgen dat er binnen het vastgestelde onderwijsprogramma voldoende ingeroosterde contacturen zijn om goede kwaliteit te realiseren en ervoor te zorgen dat jij je betrokken voelt bij de opleiding.

Vrijstellingen

De examencommissie beslist over het toekennen van vrijstellingen.

Minoren

In het derde jaar van de opleiding kies je een minor. Dit kan bij Zuyd of bij een andere hogeschool in binnen of buitenland. Als je een minor wil volgen bij een andere opleidingen van Zuyd, dan krijg je toestemming van de opleidingsmanager van die opleiding. Wil je een minor volgen aan een andere hogeschool? Dan krijg je toestemming van de examencommissie.

Stage

Stages worden voor je geregeld vanuit de opleiding. De opleidingsmanagers,  Evelien van Limbeek en Vivian Maes, hebben stageovereenkomsten afgesloten met de stagepraktijken. Alle informatie over stageplaatsen en –routes is te vinden in AVMS.