Academie Verloskunde Maastricht

Getuigschriften en certificaten

De examencommissie beslist over het wel of niet uitreiken van een getuigschrift. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitgifte van een getuigschrift.

  • De examencommissie beslist over het wel of niet uitreiken van een getuigschrift. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitgifte van een getuigschrift.
  • De directeur, Hedwig Darley, verstrekt het (bindend)  studieadvies en is verantwoordelijk voor de uitgifte van certificaten voor schakel- en doorstroomprogramma’s en de doorstroom-minor. Voor de uitgifte van alle andere certificaten is de examencommissie verantwoordelijk.
  • Je kunt vrijstelling voor onderwijs aanvragen op basis van een ervaringscertificaat (EVC). Binnen Zuyd worden deze certificaten uitgegeven door het Team Leven Lang Leren / Zuyd Professional.
  • De graad die je ontvangt aan het eind van de opleiding wordt verstrekt door de directeur, Hedwig darley.