Academie Verloskunde Maastricht

Studeren met een functiebeperking

Studenten met een functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor extra voorzieningen.

Je neemt daarvoor contact op met je studentendecaan. Voor de AVM is dat Frederike Verhallen. Over de toekenning van deze voorzieningen wordt een besluit genomen door:

 Kijk voor meer informatie op de pagina Studeren met een functiebeperking.