Organisatie

Hoe zit de academie in elkaar? Wie beslist of ik word toegelaten tot een minor? Wie publiceert mijn tentamenresultaten in Osiris? Op deze en onderliggende pagina’s vind je het antwoord op deze en nog veel meer vragen.

Onderwijsinhoud
Binnen de academie worden veel beslissingen genomen over de inhoud van het onderwijs. Deze beslissingen worden vastgelegd in de OER en deze wordt vastgesteld door de directeur. De directeur van de AVM is Hedwig Darley.
Toelating tot de opleiding
De opleidingsmanagers,  Evelien van Limbeek en Vivian Maes, beslissen of een student wordt toegelaten tot de opleiding.
Getuigschriften en certificaten
De examencommissie beslist over het wel of niet uitreiken van een getuigschrift. Deze commissie is ook verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitgifte van een getuigschrift.
Toetsing
De examencommissie en de examinatoren zorgen er samen voor dat tentamens en examens op de juiste manier afgenomen en verwerkt worden. Zij hebben daarin verschillende verantwoordelijkheden.
Financieel
Studenten kunnen een beroep doen op de regeling Financiële Steun voor financiële hulp bij studievertraging, bestuursbeurzen en studenten in acute nood.
Studeren met een functiebeperking
Studenten met een functiebeperking kunnen in aanmerking komen voor extra voorzieningen.