Minors en honours

Minors
Door de ontwikkelingen in de verloskunde ziet de Academie Verloskunde Maastricht kansen en uitdagingen voor verloskundigen. Als verloskundigen deze uitdagingen aanpakken kunnen zij verder vormgeven aan de toekomst van de verloskundige zorg.
Honours programma
Jaarlijks kunnen twee tot drie getalenteerde studenten Verloskunde deelnemen aan het honoursprogramma van de Universiteit Maastricht.