Minors en honours

Minors
Door de ontwikkelingen in de verloskunde ziet de Academie Verloskunde Maastricht kansen en uitdagingen voor verloskundigen.
Honours programma
Jaarlijks kunnen twee tot drie getalenteerde studenten Verloskunde deelnemen aan het honoursprogramma van de Universiteit Maastricht.