Academie Verloskunde Maastricht

Refereerdag 8 juni 2018

Op de refereerdag presenteren de vierdejaars studenten hun eindproduct van de minoren ‘Research in Midwifery’, ‘Gezondheidsbevordering in de Verloskundige Zorg’, ‘Implementatie van Innovaties’ en ‘Klinische Verloskunde’.

Dit jaar is de Door Spronken scriptieprijs gewonnen door de groep "De gewichtstoename tijdens de zwangerschap van de Nederlandse fysiologische populatie (RiM)" bestaande uit Anne Abels, Jozine van Gameren en Elles van de Vondervoort.