Academie Verloskunde Maastricht

Post HBO echoscopie in de zwangerschap (PEZ) 2017-2018

Start datum
10-10-2017
Tijd
09:30 - 17:00
Duur
10 contactdagen
Plaats
Maastricht
Kosten
€ 2700 - € 2575 (Kortingstarief)
Accreditatie
16 punten

Wilt u uw kennis, kunde en ervaring met betrekking tot echoscopie in de zwangerschap uitbreiden? Dan is deze post hbo opleiding iets voor u. Hiermee krijgt u de basisprincipes van de echoscopie in de zwangerschap onder de knie.

Met deze opleiding ontwikkelt u competenties die nodig zijn voor toepassing van echoscopie in de zwangerschap. De opleiding bestaat uit twee fasen:

Eerste fase: de basisprincipes van echoscopie

In de eerste fase ligt de focus op de basisprincipes van echoscopie. Dat wil zeggen; de technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren en het herkennen van toevalsbevindingen die zich daarbij voor kunnen doen.Bijvoorbeeld een mola zwangerschap of buitenbaarmoederlijke zwangerschap.U leert hierbij bevindingen interpreteren en beleid toepassen. Het eerste trimester komt hierbij uitvoerig aan bod.

Tweede fase: echovaardigheden foetale groei

In de tweede fase gaan we verder met het ontwikkelen van de competenties voor het controleren van de foetale groei bij verdenking op afwijkende groei. Hierbij moet u denken aan; meting van HC, AC, FL (samen geplaatst in groeicurve). Ook leert u de ligging van de foetus te bepalen, en de placenta, navelstreng en het vruchtwater te beoordelen. Tevens krijgt u les in het uitvoeren van het doppler flow onderzoek.

Theorie en Stage

De opleiding bestaat uit een duaal traject. De opleiding kent zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. Het theoretisch onderwijs vindt plaats in het kenniscentrum van de Academie Verloskunde Maastricht of in Verloskundig Centrum Nijmegen. Het praktijkdeel vindt plaats in verschillende stagepraktijken.

Als richtlijn worden twee dagdelen stage per week gedurende de gehele opleiding geadviseerd. Het werkelijke aantal stagedagen is natuurlijk sterk afhankelijk van uw voortgang én van de hoeveelheid echo’s die u tijdens een stagedag kunt maken. U bent zelf verantwoordelijk voor een stageplaats. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het volgen van stages zijn voor uw eigen rekening. Wij adviseren u om vóór de start van de opleiding minimaal één stageplaats te regelen, om te voorkomen dat u tijdens de opleiding geen stageplaats kunt vinden en de opleiding dan niet succesvol kunt afronden.

Doelstellingen

Na de opleiding:

 • beschikt  u over voldoende kennis en vaardigheid om zelfstandig een eerste, tweede en derde trimester echo-onderzoek uit te voeren en teinterpreteren;
 • heeft u voldoende basiskennis en -vaardigheden ontwikkeld om de vervolgcursus Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) te volgen.

Voor wie?

De opleiding richt zich op eerste én tweedelijnswerkende verloskundigen met een EU-erkend diploma, radiologische laboranten, huisartsen en gynaecologen (in opleiding). Voor alumni die in hun bachelor het theoretisch tentamen echoscopie met goed gevolg hebben afgerond, geldt een verkorte opleidingsduur en een lagere kostprijs.

Data contactdagen 2017-2018

 • Dag 1: 10 okt Maastricht
 • Dag 2: 31 oktober Maastricht
 • Dag 3: 14 november Maastricht
 • Dag 4 (1): 28 november Nijmegen
 • Dag 4 (2): 23 november Nijmegen
 • Dag 5: 12 dec Maastricht
 • Dag 6 (1): 16 januari 2018 Nijmegen
 • Dag 6 (2): 11 januari Nijmegen
 • Dag 7: 6 februari Maastricht
 • Dag 8 (1): 6 maart Nijmegen
 • Dag 8 (2): 1 maart Nijmegen
 • Dag 9: 20 maart Maastricht
 • Dag 10 in de ochtend (1) en in de middag (2): vrijdag 6 april Nijmegen

Theorietentamen en afsluiting opleiding: 10 april Maastricht.

CAVE: op dag  4, 6, 8 en 10 staan steeds 2 data genoteerd. Op deze dagen bieden wij naast de colleges hands-on-trainingen echoscopie aan. Bij meer dan 20 aanmeldingen voor deze opleiding, zal deze dag opgesplitst worden. De studenten zouden anders met te grote groepen oefenen. U ontvangt 2 weken voor start van de opleiding een overzicht met data waarop u voor deze 4 dagen bent ingedeeld.

Praktijktentamen

Data worden nog kenbaar gemaakt.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren (sbu) ligt voor de opleiding op 521 sbu. De studiebelastingsuren zijn alsvolgt opgebouwd:

 • 10 contact- en studiedagen á 6,5 uur per contactdag = 65 contacturen
 • 2 x 4 uur stage per week, gedurende 42 weken = 336 uur stage.
 • Voor zelfstudie en het maken van een portfolio staan 120 uur.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

 • Theoretisch tentamen
 • Portfolio (opgesplitst in 2 delen)
 • Twee praktijktentamens

Mogelijk hebt u meer tijd nodig om te voldoen aan de exameneisen. Dit verlengt uw persoonlijke doorlooptijd van de opleiding.

Diploma

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u een diploma.

Accreditatie

Na het behalen van de opleiding worden de punten binnen twee maanden bijgeschreven in het kwaliteitsregister middels PE-online: cluster A, bij- en nascholing 16 uur, en onder cluster D, overige deskundigheidsbevordering, 60 uur.

Registratie

Verloskundigen en eerstelijns echoscopisten die met goed gevolg deze opleiding afsluiten kunnen zich laten registreren in het Register Verloskundigen en Echoscopisten van de Koninklijke Nederalndse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

Verkort traject voor alumni

Alumni die in de bachelor het theoretisch tentamen met een voldoende hebben afgerond, komen in aanmerking voor een verkort theoretisch traject. Zij kunnen instromen op dag vier (halve dag praktijkonderwijs) en dienen vervolgens deel te nemen aan dag 6 tot en met 10. Zij dienen wel te voldoen aan alle stage-eisen (incl. portfolio) en het praktijktentamen af te leggen. De kosten voor dit verkorte traject zijn €1975,-- (vol tarief) en €1850,-- (kortingtarief).