Academie Verloskunde Maastricht

Gynaecologische echo opleiding 2016-2017

Start datum
21-02-2017
Tijd
09:30 - 17:00
Plaats
Maastricht
Kosten
€ 1450 - € 1300 (Kortingstarief)

Een echoscopie bij een niet-zwangere vrouw is toch even anders. Of het nu gaat om de zorg na een miskraam of controle na plaatsing van een IUD. Emotioneel kan het zwaar zijn voor uw cliënt. Technisch is de aandacht gericht op de organen van de vrouw in het kleine bekken.

Deze opleiding richt zich op het ontwikkelen van de competenties voor de toepassing van echoscopie bij de niet-zwangere vrouw.  Aan bod komen: technisch-fysische aspecten, diagnostische (on)mogelijkheden, het herkennen van normale structuren en interpretatie van bevindingen en beleid. Specifieke obstetrische echoscopie komt in deze opleiding niet aan bod.

100 gynaecologische echo’s onder supervisie

De opleiding kent een doorlooptijd van vier maanden. Hierin zijn vier contactdagen opgenomen welke allen op de Academie Verloskunde Maastricht plaats (AVM) plaatsvinden. Tijdens deze contactdagen bieden wij u colleges aan ter verdieping en ondersteuning bij het leerproces. Naast deze contactdagen loopt u stage. Als richtlijn wordt u geadviseerd één of circa twee dagdelen per week stage te lopen. Tijdens de stages werkt u er naar toe om uiteindelijk 100 gynaecologische echo’s onder supervisie van een ervaren echoscopist/ gynaecoloog uit te voeren. De bewijslast hiervoor verzamelt u onder andere in uw portfolio.

Verwerven basisinzicht en zelf echo’s maken

Het eerste deel van de stage richt u zich vooral op het meelopen en verwerven van basisinzicht. Nadien gaat u onder supervisie zelf gynaecologische echo’s maken. De werkelijke hoeveelheid stages hangt natuurlijk af van de aantallen die u per dagdeel kunt realiseren. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van stages. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan, zijn voor uw eigen rekening.

Doelstellingen

Na de opleiding:

  • heeft u basiskennis en -inzicht verworven in de gynaecologische echo;
  • kunt u zelf gynaecologische echo’s maken.

Voor wie?

De opleiding richt zich op klinisch verloskundigen, eerstelijns verloskundigen, echoscopisten, radiologisch laboranten, huisartsen, gynaecologen (in opleiding) die zich willen bekwamen in het maken van gynaecologische echo’s.

Data contactdagen:

21 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april 2017


Theorie tentamen

18 april 2017.

Studiebelastingsuren

Het aantal studiebelastingsuren (sbu) ligt voor de gynaecologische echo opleiding op 228 sbu:

  • 26 Contacturen (contact/ studiedagen) gedurende 4 maanden.
  • Gemiddeld 6 uur stage per week = 17 weken x 6 uur= 102 uur stage.
  • Voor zelfstudie en het maken van uw portfolio: 80 uur.

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

  • Opbouw van een portfolio
  • Theorietentamen (75 juist/ onjuist vragen)
  • Praktijktentamen

Diploma

Na het succesvol afronden van alle onderdelen van de opleiding ontvangt u een diploma.

Accreditatie

De KNOV heeft de opleiding geaccrediteerd voor 16 uur, onder categorie A 'bij- en nascholing'. Tevens voor 9 uur  in categorie D, 'overige deskundigheidsbevordering'. Na behalen van de opleiding worden de punten bijgeschreven in het kwaliteitsregister via PE-online.

De BEN accrediteerde tot nu toe geen basisopleidingen en had de GEO als een basisopleiding geoormerkt. BEN heroverweegt momenteel accreditatie.

Vragen over de opleiding?

Neem contact op met Karin Theeuwen, opleidingscoördinator via: lllverloskunde@av-m.nl.