background01

over ons

De Academie Verloskunde is een van de excellente opleidingen van Zuyd en gevestigd in Maastricht bij de Universiteit Maastricht. Er bestaat een intensieve samenwerking tussen beide kennisinstituten en het totale verloskundige werkveld.

De kernwaarden van Zuyd zijn nauw verweven met de dagelijkse activiteiten van de AVM:

  • samen creëren we de toekomst: elke dag bouwen we aan een toekomstgerichte verloskunde. Dat doen we samen met andere organisaties die zich bezighouden met praktijkvoering, onderzoek en onderwijs in de verloskunde;
  • ambitieus: ook voor 2016 zijn we weer gekozen als beste opleiding verloskunde van Nederland (Keuzegids Hoger Onderwijs 2016). De groeiende onderzoeksgroep Midwifery Science ontwikkelt kennis, die vervolgens wordt gebruikt bij de basisopleiding verloskunde en ook bij de trainingen en consultancy van Life Long Learning;
  • ondernemend: relevante actuele ontwikkelingen binnen het verloskundige domein worden vertaald door het centrum voor Life Long Learning naar trainingen van hoge kwaliteit;
  • vakkundig: al jaren de beste opleiding verloskunde van Nederland, een onderzoeksgroep die diverse onderzoekssubsidies verwerft en de goedlopende trainingen van LLL;
  • inspirerend en open, persoonlijke aandacht en eigen verantwoordelijkheid: tevreden studenten prijzen de persoonlijke aandacht en eerlijke informatie vooraf, bv over de zwaarte van de studie. Het werkveld is een enthousiaste samenwerkingspartner, zowel voor de bij- en nascholingen als mede-opleider in de stages.
     

Kortom, bij de AVM begint vandaag de toekomstgerichte verloskunde!